تماس با ما
دفتر تهران (مرکزی)
آدرس: ایران، تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی، شماره 68
کد پستی: 1968913751
تلفن: 82120 21 98+
نمابر: 82121 21 98+

مجتمع اراک
آدرس: ایران، اراک - کیلومتر 22 جاده بروجرد، صندوق پستی575
کدپستی 3867143111
تلفن: 32630 86 98+
نمابر: 32631 86 98+

بازاریابی و فروش(داخلی)
تلفن: 2091 8212 21 98+
نمابر: 4126 8867 21 98+
ایمیل: arak2@arpc.ir

بازاریابی و فروش(خارجی)
تلفن: 2092 8212 21 98 +
نمابر: 4127 8867 21 98+
ایمیل: sales@arpc.ir

بررسی منابع
تلفن:  2854 8212 21 98+
نمابر: 2030 8212 21 98+ 
ایمیل (برای خریدهای ارزی): Sourcing2@arpc.ir
ایمیل(برای خریدهای ریالی): Sourcing@arpc.ir

تحقیقات بازار
تلفن: 2604 8212 21 98+
نمابر: 2146 8867 21 98+
ایمیل: Talebnejad.S@arpc.ir

روابط عمومی و امور بین الملل
تلفن: 3801 3263 86 98+
نمابر: 3802 3263 86 98+
ایمیل: infoarpc@arpc.ir