محیط زیست

اهمیت واحد محیط زیست
محيط زيست شركت پتروشيمي شازند متعهد است که با رعايت موازين محيط زيست و تکیه بر اصل توسعۀ پایدار، از بین بردن تعارضات توسعه و محيط زيست و احترام به حقوق نسل های آینده، منابع تولید آلودگی را در تمام فرآیندهای خود شناسایی و کنترل کند و از خسارت های احتمالی وارده به محیط جلوگیری نماید، به همين دليل توجه به مسایل محيط زيستي جزء لاينفك و جدايي ناپذير فرايند توسعه شركت پتروشيمي شازند مي باشد.

بازيافت و استفاده مجدد از پساب ها و فاضلاب ها، نظارت اندازه گيري و كنترل آلاينده هاي گازي به محيط، كاهش ضايعات، عدم استفاده از تركيبات مضر براي لايه ازن، توسعه فضاي سبز و شناسايي و ارزيابي جنبه ها بخشي از اولويت هاي محيط زيستي هستند كه شركت پتروشيمي شازند خود را متعهد به انجام آن مي داند.

واحد محيط زيست امور HSE در راستای راهبرد محيط زيستی شركت پتروشيمي شازند اهداف كلان و خرد را تعريف نموده و در اين راستا برنامه های خود را در قالب چهار فرايند دنبال مي كند:

 • فرايند مديريت جنبه ها و آثار محيط زيستی با هدف بهینه سازی مصرف حامل های انرژی وکاهش هزینه، مصرف بهینه از منابع وکاهش آثار نامطلوب محیط زیستی.
 • فرايند مديريت پسماندها و تبدیل مجتمع به حالت Zero Discharge (بدون جریانات دورریز به محیط).
 • فرايند مديريت پساب ها با هدف استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به منظور کاهش مصرف منابع آب و آلودگی های محیط زیست.
 • فرايند مديريت پايش و اندازه گيری آلاينده های محيط زيستی به منظور صحت کارکرد تجهیزات پایش، تعیین حدود مجاز انتشار آلاینده ها در محیط بر اساس استاندارد.

اهم فعاليت های واحد محيط زيست
 • شناسایی و ارزيابي سالانه جنبه هاي محيط زيستي مجتمع و مشخص كردن جنبه هاي بارز.
 • ارایه اقدامات کنترلی و اجراي پروژه براي جنبه هاي بارز جهت تعديل آن ها.
 • بازديد روزانه از جنبه هاي محيط زيستي مجتمع.
 • شناسایی، پايش و کنترل آلاينده هاي محيط زيستي مجتمع به صورت سه ماه يك بار (شامل گازها و ذرات خروجي از دودكش ها، صوت محيط زيستي، منابع آب و تركيبات آلي فرار محیطی) توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست و با نظارت كارشناسان سازمان.
 • پايش گازهاي خروجي از دودكش ها به صورت دو ماه يك بار توسط آزمايشگاه مركزي مجتمع.
 • ارایه گزارش پايش آلاينده هاي محيط زيستي به سازمان حفاظت محيط زيست استان.
 • اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماند در مجتمع.
 • شناسایی، طبقه بندی و کد گذاری پسماندهای 20 واحد فرایندی و غیر فرایندی مجتمع از نظر كميت، تركيب درصد، نحوه حمل، محل دفع و ...
 • پايش، پیگیری و كنترل روزانه پساب هاي خروجي واحدهاي فرايندي جهت عملكرد بهتر واحد تصفيه پساب.
 • انجام ممیزی های داخلی و خارجی دوره ای طبق الزامات ISO14000.
 • اجراي تمرينات ادواري جهت واكنش در شرايط اضطراري و بحران هاي محيط زيستي.
 • نظارت وكنترل بر عملكرد جنبه هاي محيط زيستي پيمانكاران.
 • اجرا و ترویج برنامه هاي آموزشي و فرهنگي در راستای ارتقاء فرهنگ محیط زیست.
 • مطالعات روش ها، مقررات و به روز رسانی استانداردهای محیط زیستی کشور در مجتمع.
 • بهبود فضاي سبز به منظور حفاظت از منابع طبيعي و تجديد شونده پايدار.

استراتژی محیط زیست شركت پتروشیمی شازند
استراتژی را بنا به یک تعریف در یک جمله این گونه می‌توان خلاصه کرد:
«راهنمای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب»
از آنجا که امروزه برنامه ریزی ها و تصمیات کوتاه مدت جوابگوی معضلات و چالش های محیط زیستی ناشی از صنایع نیست و در کشور های توسعه یافته تمام اقدامات محیط زیستی در قالب استراتژی های بلند مدت طرح ریزی و پیگیری می شود،‌ ضروری است کلیه نهادهای موثر و درگیر در این زمینه ضمن تشکیل کارگروه تخصصی به تدوین استراتژی اقدام نمایند.

شرکت پتروشیمی شازند در راستای ماموریت محيط زيستي و جهت حصول به آرمان خود اهداف کلان محیط زیستی ذیل را برگزیده است:

الف- شناسایی، ارزیابی، اندازه گيري و كنترل آلاينده هاي محيط زيستي
 • حصول اطمینان از انطباق محیط زیستی طرح های در حال توسعه و اجرا
استراتژی های حصول به هدف فوق:
 • ارزیابی محیط زیستی طرح های در نظر گرفته شده جهت اجرا
 • نظارت بر نتایج ارزیابی محیط زیستی در طول اجرای پروژه
ب- اطمینان از انطباق پساب تصفيه شده مجتمع با شرایط طراحی و استاندارد های محیط زیست
استراتژی های حصول به هدف فوق :
 • پایش و اندازه گیری پارامترهای محیط زیستی اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست و تعیین سطح انطباق
 • بررسی منابع آلاینده موثر بر پساب و اعمال کنترل های لازم از مبدا
 • ارتقاء سطح آگاهی کارکنان
ج- اطمینان از انطباق آلاینده های گازی مجتمع با شرایط طراحی و استانداردهای محیط زیستی
استراتژی های حصول به هدف فوق :
 • پایش و اندازه گیری پارامترهای اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و تعیین سطح انطباق
 • بررسی منابع تولید کننده و اعمال کنترل های لازم
 • ارتقاء سطح آگاهی کارکنان
د- اطمینان از انطباق پسماندهای فرايندي با شرایط طراحی و تعیین تکلیف اصولی آن ها
استراتژی های حصول به هدف فوق :
 • پایش و اندازه گیری پسماندهای فرايندی و تعیین سطح انطباق با شرایط طراحی
 • شناسايي منابع ایجاد پسماند و اعمال کنترل های لازم
 • تعیین تکلیف پسماندهای ایجاد شده
 • ارتقاء سطح اگاهی کارکنان
ه- اطمینان از انطباق آلاینده های محیط زیستی در سایر منابع آلاینده
استراتژی های حصول به هدف فوق :
 • شناسایی جنبه های محیط زیستی فعالیت ها و تجزیه و تحلیل و ارزیابی آثار هر یک
 • تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای جنبه های بارز محیط زیستی شناخته شده
 • ایجاد مکانیزم های پایش و اندازه گیری
 • ارتقاء سطح آگاهی کارکنان

پروژه های محیط زیستی انجام شده
 • ساخت حوضچه هاي جديد ذخيره سازي به منظور بازیافت و استفاده مجدد از پساب.
 • طراحي و ساخت سامانه هضم لجن هاي بيولوژيكي (پروژه Digester).
 • اجرای سیستم تصفیه به روش SBR جهت پيش تصفيه پساب واحدهاي اتانول آمين،اتیلن اکساید.
 • اجرای سامانه تصفیه به روش EDR جهت افزايش كمي وكيفي آب بازيافتي از واحد تصفیه پساب.
 • خرید و نصب کوره ضایعات سوز صنعتی پيشرفته (Incinerator) مطابق با آخرين استانداردهاي روز اروپا.
 • راه اندازی واحد هیدروژناسیون برش هاي چهارکربنه (CHU) به منظور کاهش فلرینگ و استفاده از آن به عنوان خوراک الفین مجتمع.
 • اجرای خط بازیافت waste gas واحد PGH با اتصال آن به واحد الفین.
 • اجرای خط بازیافت waste gas واحد CHU با اتصال آن به واحد الفین.
 • بازیافت off gas واحد پلی پروپیلن با اتصال آن به واحد الفین.
 • بازیافت off gas واحد پلی اتیلن سنگین با اتصال آن به واحد الفین.
 • بازیافت off gas واحد بوتادی ان، با اتصال آن به کوره ضایعات سوز.
 • بازیافت فلرینگ واحد الفین از طریق نصب سیستم gas recovery .
 • نصب نشانگر دما بر روی دی کک درام کوره های الفین جهت کاهش آب مصرفی در عملیات Decoke .
 • حذف گسکت های آزبستی از پروسه خرید مجتمع.
 • ايجاد فضاي سبز به مساحت 250 هکتار در سطح مجتمع و 91 هکتار در شهر مهاجران.
 • طراحي و ساخت شبكه آبياري قطره اي جهت استفاده بهينه از آب در آبياري فضاي سبز.
 • اجراي خط لوله 8 اينچ انتقال نفتا از اصفهان به اراك به طول 264 كيلومتر.
 • افزايش سطح حوضچه هاي تبخير از 80000 به 200000 مترمربع.
 • اصلاح سامانه جداسازي آب از هگزان در واحد پلی اتیلن سبک خطی جهت بازيافت هگزان و جلوگيري از اتلاف منابع.
 • طراحي مجدد و اصلاح شبكه جمع آوري كندانس در سطح مجتمع.
 • اصلاح فرايند واحد 2- اتیل هگزانول به منظور كاهش محصولات جانبي و افزايش توليد.
 • اصلاح سامانه احياء كاتاليست در واحد استالدئيد جهت جلوگيري از اتلاف اتيلن.
 • طراحي مجدد و ساخت دستگاه سانتريفيوژ براي آب گيري از لجن هاي مختلف در واحد تصفیه پساب.
 • طراحي و ساخت ايستگاه بارگيري الكل ضايعاتي واحد 2- اتيل هگزانول.
 • انتقال گاز متان از واحد الفين به واحد2- اتیل هگزانول جهت جلوگيري از سوزاندن اين گاز در فلر.
 • طراحي و ساخت سامانه خنثي سازي PH پساب واحدهاي اسيداستيك و ونيل استات جهت بهبود كيفي تصفيه پساب هاي اين واحدها.
 • خريد تجهيزات لازم جهت كنترل و بهسوزي در مشعل هاي مجتمع.
 • اصلاح شبكه جمع آوري و انتقال پساب روغني واحدهاي شيميايي.
 • بازيافتoff gas واحدPSA (مخلوط هيدروژن و متان)واحد الفين جهت استفاده در ديگ هاي بخار مجتمع.
 • توسعه تصفيه بيولوژيكي واحد تصفيه پساب به ميزان صد در صد.
 • پیگیری، نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای بر روی ریکاوری بویلرهای واحد نیروگاه و بویلرهای واحد بخار

طرح ‌هاي پژوهشي به نتيجه رسيده در راستاي حفاظت از محيط زيست
 • جايگزيني حلال بنزن با تولوئن در واحد پلی بوتادین رابر.
  طبق طراحی اولیه در واحد فوق از بنزن که دارای آلایندگی بسیار بالایی است، به عنوان حلال استفاده می شد. با اجرای این پروژه، بنزن با تولوئن جایگزین گردید که آلایندگی آن در مقابل بنزن بسیار ناچیز است
 • بهينه سازي برج دي بوتانايزر واحد الفين و اجراي صنعتي طرح جهت افزايش توليد و كاهش آلودگي محيط زيستي.
 • بازيافت پالاديوم از كاتاليست‌هاي مستعمل واحد الفين و ساخت پالاديوم كلرايد به عنوان كاتاليست مصرفي واحد اسيد استيك.
کاتالیست های مورد استفاده واحد الفین دارای پالادیوم هستند که این کاتالیست ها پس از مستعمل شدن می بایست دفع شوند. اما اجرای این پروژه باعث کاهش ضایعات و جلوگیری از اتلاف منابع گردید.

پروژه هاي محيط زيستي در دست اجرا
 • پروژه جمع آوري و بازيافت بخارات مواد هيدروكربوري در هنگام بارگيري(طرح کهاب).
 • پروژه بررسي استفاده از روش اسمز معكوس (RO) جهت بالا بردن كيفيت آب خام واحد DM.
 • پروژه جایگزینی سیستم تصفیه الکترودیالیز معکوس(EDR) با سیستم اسمز معکوس(RO) و استفاده از تکنولوژی MBR.
 • پروژه خرید و نصب سیستم پایش لحظه ای بر روی مابقی خروجی دودکش های مشمول طرح.
 • پیاده سازی الگوی سیستم مدیریت محیط زیستی (EMS&EMP) در مجتمع.
 • توسعه و نگهداشت فضای سبز.

دستاوردهاي مهم محیط زیستی مجتمع پتروشيمي شازند
 • دارنده گواهينامه مديريت محيط زيستي ISO 14001-2004
 • دارنده عنوان صنعت سبز کشور در سال 1378
 • اخذ سه رتبه سوم تحقيقات از جشنواره بين‌المللي خوارزمي جهت اجراي صنعتی طرحهای بند(ب)
 • اخذ رتبه برتر تحقیقات از جشنواره نوآوری های نفت برای بازیافت پالادیوم از کاتالیست های مستعمل واحد الفین و ساخت پالادیوم کلريد به عنوان کاتالیست مصرفی واحد اسید استیک