آخرین اخبار
تاریخ: 1397/11/07
انتصاب سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی شازند

انتصاب سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی شازند

طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل، جناب آقای ساسان طالب نژاد به عنوان سرپرست مدیریت بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی شازند منصوب گردیدند.

متن حکم صادره از سوی مدیریت محترم عامل به شرح ذیل می باشند: