آخرین اخبار
تاریخ: 1398/03/08
بازدید مهندس ولدخانی از پیشنهادهای اجرا شده نظام پیشنهادها در ناحیه 2 بهره برداری

بازدید مهندس ولدخانی از پیشنهادهای اجرا شده نظام پیشنهادها در ناحیه 2 بهره برداری

به گزارش واحد روابط عمومی و امور بین الملل، جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل روز سه شنبه 98/03/07 به همراه تنی چند از مدیران شرکت، با حضور در ناحیه 2 بهره برداری مجتمع از پیشنهادهای اجرا شده این ناحیه در نظام پیشنهادها بازدید کردند.

مدیریت محترم عامل از پیشنهادهای "اصلاح سیستم کوره بسته بندی جامدات در واحدهای LL،PP و HD"  و "صرفه جویی در مصرف نیتروژن با نصب مبدل یا اواپراتور" بازدید نمودند. پیشنهاد نخست توسط جناب آقایان مهندس سرلک و مجید بیات و پیشنهاد دوم توسط همکاران گرامی جناب آقایان سجادی، تنها، کزازی، ورمزیار، مرزبان و مرادی در نظام پیشنهادها طرح گردیده و توضیحات لازم در این خصوص برای جناب آقای مهندس ولدخانی بیان شد و ایشان از تلاش همکاران پیشنهاد دهنده تشکر و قدردانی نمودند.