آخرین اخبار
تاریخ: 1398/05/07
عملکرد قابل توجه پتروشیمی شازند (اراک) در سه ماهه؛ تحقق سود 455 ريالی برای هر سهم

عملکرد قابل توجه پتروشیمی شازند (اراک) در سه ماهه؛ تحقق سود 455 ريالی برای هر سهم

به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت پتروشیمی شازند (اراک) در سه ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم 455 ريال سود محقق کرد.

شاراک در مدت مشابه سال قبل 211 ريال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش 116 درصدی سود در سه ماهه سال 98 نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد 90 درصدی درآمدهای عملیاتی و 105 درصدی درآمد سرمایه گذاری ها دانست.
منبع: بورس 24