اهداف کلان شرکت پتروشیمی شازند (اراک)
  • حفظ و ارتقای ارزش بلندمدت سهام
  • رضایت ذی نفعان کلیدی
  • افزایش سهم بازارهای هدف جدید
  • تولید محصولات جدید و یا توسعه یافته
استراتژی های منتخب شرکت پتروشیمی شازند(اراک)
تثبیت موقعیت رقابتی:
حفظ وفاداری مشتری و تداوم یا افزایش فروش از طریق کسب رضایت ایشان و تقویت برند
توسعه بازار و محصول:
افزایش فروش از طریق عرضه محصول یا خدمات فعلی، همچنین محصول یا خدمات جدید در بازارهای جدید