سیاست های مربوط به جذب نخبگان
  • تشویق مادی و معنوی نخبگان
  • ايجاد زمينه بیشتر براي ارتباط مستمر با استعدادهای برتر
  • رفع موانع فعالیت های نخبگان و فرصت سازی مناسب بر اساس اصول عدالت و انصاف
  • بهره گیری حداکثر از توان گروه نخبگان در تاثیر گذاری تحولات علمی پژوهشی
  • جذب و بکارگیری نخبگان به منظور استفاده بهینه از فرصت ها
  • توسعه فرهنگ حمایت از نخبگان
آخرین اخبار
گزیده ها
پر بیننده ها