بیانیه ارزش های مشترک شرکت پتروشیمی شازند (اراک)
ما سهامداران، مدیران، کارکنان و دانشگران شرکت پتروشیمی شازند متفقا ارزش های زیر را جهت خلق و آفرینش آینده ای بهتر برای ایجاد شرکتی سرآمد برگزیدیم.
  • توسعه مستمر با تکیه بر خلاقیت و نوآوری در تمامی ابعاد سازمانی در راستای دستیابی به یک شرکت رقابتی موفق و دائما رو به رشد و تعالی با ارزش افزوده مداوم.
  • ارتقای نشاط سازمانی با تاکید بر ارتقای انگیزش و کرامت سرمایه های انسانی، ایجاد فضای کاری سالم ، ایمن، سرشار از احترام، اعتماد و اطمینان و به دور از هرگونه تبعیض، جهت بروز شایسته استعدادهای سازمانی و ارتقای توانمندی های آنان به ویژه با استقرار یک نظام شایسته سالاری کارآمد.
  • مشتری مداری با تمرکز بر تعاملات زنده و دو سویه در جهت ایجاد رضایت بیشتر در مشتریان با ارتقای کیفیت خدمات، تولید محصولات متنوع تر، قیمت مناسب، تحویل به موقع و افزایش اعتبار و اشتهار شرکت در نزد آنان.
  • مسئولیت اجتماعی با تمرکز بر تولیدات پاک در راستای حفظ محیط زیست و ایفای نقش موثر در تحقق نظام توسعه ملی و ارتقای تعاملات جهانی با اتکاء به مبانی اخلاقی و قائل شدن حقوق مساوی برای سایر ذینفعان و کوشش جهت دستیابی به اتحادهای داخلی و خارجی.