آموزش به پرسنل سایر شرکت ها
مرکز آموزش آماده ارائه خدمات آموزشی به پرسنل دارای سابقه کار و تازه استخدام سایر شرکتها شامل آموزشهای تخصصی و عمومی می باشد. استقرار در منطقه جغرافیایی بسیار مناسب و بهره مندی از امکانات خوابگاهی این مرکز را از سایر مراکز مشابه متمایز ساخته است و در این زمینه طی سالهای اخیر آموزش به تعداد زیادی از شرکت های پتروشیمی و سایر صنایع را انجام داده است.
آخرین اخبار
گزیده ها
پر بیننده ها