شرایط لازم جهت همکاری موسسات آموزشی با واحد آموزش
  • دارا بودن سوابق و رزومه کاری مورد تائید ( همکاری با سازمانهای معتبر)
  • تائید رزومه مدرسین آن موسسه پس از بررسی
  • دارا بودن فضا و امکانات آموزشی کافی به منظور اعزام همکاران به آن موسسات جهت آموزش
  • عدم وجود موانع مالی به منظور پرداختهای لازم و سایر شرایطی که در تصمیم گیری نهایی موثر می باشد.
آخرین اخبار
گزیده ها
پر بیننده ها