زمان بهره برداری واحدهای مجتمع
ردیف شرح محصول تاریخ بهره برداری به سال
1 الفین 1372
2 مخلوط هیدروکربن های هیدروژنه 1372
3 پلی پروپیلن 1372
4 بوتن یك 1372
5 پلی اتیلن سبك خطی 1372
6 پلی اتیلن سنگین 1373
7 بوتادین 1373
8 اكسید اتیلن 1373
9 اتیلن گلایكولها 1373
10 پلی بوتادین 1373
11 وینیل استات 1374
12 دو اتیل هگزانول و بوتانولها 1374
13 اسید استیك 1374
14 آلاكلر و بوتاكلرو كلرواستیل كلراید 1376
15 اتانل آمینها 1378
16 اتوكسیلاتها 1382
17 طرح توسعه مخلوط هیدروکربن های هیدروژنه 1384
18 طرح توسعه نیروگاه 1384
19 طرح مخازن جدید الفین 1384
20 فاز 1 طرح توسعه پلی پروپیلن 1384
21 فاز 1 طرح توسعه الفین 1384
22 تولید آزمایشی پارافین كلره 1385
23 فاز 2 طرح توسعه الفین 1386
24 طرح توسعه پلی اتیلن سنگین 1386
25 طرح توسعه سرویس های جانبی شامل:
آب صنعتی (DM)، تولید هوای فشرده (Air Compressor)
جداسازی اکسیژن و نیتروژن (N2 / O2) کولینگ های (C.T)
1386
آخرین اخبار
گزیده ها
پر بیننده ها